مهدی محبعلی

مهدی محبعلی

 

متولد تهران......................................................1348

اخذ مدرک درجه 2 هنری در رشته نقاشی..........1397

فارغ التحصیل دانشگاه سوره ...........................1378

دانش آموخته مدرسه هنرهای زیبا  پسران.........1369

 

عضو  پیوسته انجمن هنرمندان نقاش.

 

 

نمایشگاه های انفرادی:

 

گالری مانا .......................................................1397

کارگاه سنگ گین..............................................1395

گالری الهه ......................................................1393

گالری الهه ......................................................1391

خانه هنرمندان.................................................1387

گالری آتشزاد...................................................1383